Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., Wikary M., ENERGY SCAVENGING IN A VEHICLE`S EXHAUST SYSTEM, Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005, Vol. 19, No. 3, 2012, pp. 253-261, 2012 więcej informacji

Witold Marowski, Stanisław Radkowski, Krzysztof Rokicki, Object model of experimental studies of impact of climatic conditions on the work of a bi-fuel engine, V Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej, Kraków, 3-5 września 2012r., 2012 więcej informacji

Rokicki K., Szczurowski K., Szulim P., Lubikowski K., STANOWISKO DO DIAGNOSTYKI PRACY SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W RÓŻNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 3(89)2012, str. 121-125, 2012 więcej informacji

Dybała J., Lubikowski K., Rokicki K., Szulim P., Wikary M., THERMAL ANALYSES OF EXHAUST SYSTEM ON COMBUSTION ENGINE, Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 173-178, 2012 więcej informacji

Rokicki K., Proactive maintenance strategy for transportation system - Implementation of a prototype, X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., 2011, 2011 więcej informacji

Mączak J., Rokicki K., Proaktywna strategia eksploatacji w systemach transportowych – implementacja prototypu, ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., PROAKTYWNA STRATEGIA EKSPLOATACJI, WYBRANE ZAGADNIENIA, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(86)2011, str. 141-152, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., PROJEKT ELEMENTÓW UKŁADU ZAWIESZENIA PLATFORMY SAMOJEZDNEJ STEROWANEJ ZDALNIE, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(86)2011, str. 153-158, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Biskup K., Systemy antywłamaniowe w pojazdach, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 2011, nr 47, str. 256-267, ISSN 1732-324X, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Rokicki K., Systemy monitorowania pojazdów – przegląd istniejących rozwiązań i kierunki ich rozwoju, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 2011, nr 47, str. 246-255, ISSN 1732-324X, 2011 więcej informacji

Krzysztof Rokicki, Budowa interfejsu układu monitoringu parametrów pojazdu, praca dyplomowa magisterska, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox, Engineering Asset Lifecycle Management, Part 19, pp. 651-660, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_76, 2010 więcej informacji

Krzysztof Rokicki, Projekt interfejsu diagnostycznego samochodu opel zafira w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem sieci CAN, praca dyplomowa inżynierska, 2009 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Mechatroniczne stanowisko do zmęczeniowych badań gigacyklowych, VIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, AGH, Kraków, 2008 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Use of the recording-control system in the gigacycle fatigue testing, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 2008 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., A Method of Vibroacoustic Signal Information Application in Investigations of the Gigacycle Fatigue Lifetime, Proc. of the 6th International Seminar on Technical System Degradation Problems. ITE Radom, str. 100÷102, 2007 więcej informacji

JacekDybała, Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure, WCEAM - CM2007, 2007 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Use of Reduction of Dimensionality in Evaluation of Fatigue-Related Failures in a Power Unit of a Suburban Train, Proc. of The International Conference WCEAM-CM 2007. Harrogate, United Kingdom, 2007 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Diagnozowanie gigacyklowych procesów zmęczeniowych w przekładni zębatej, Diagnostyka, Vol. 36, str. 13÷24, 2005 więcej informacji

Boruta G., Jasiński M., Wykorzystanie analizy składowych głównych w diagnostyce silników o zapłonie samoczynnym., Diagnostyka, Vol. 34, str. 43÷50., 2005 więcej informacji

Boruta G., Jasiński M., Zastosowanie analizy składowych głównych w wibroakustycznej diagnostyce tłokowego silnika spalinowego, IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT „Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, Tom 1, str. 103÷112, 2005 więcej informacji

Jasiński M., Empiryczne modele w szczegółowej diagnostyce przekładni zębatej, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska., 2004 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zastosowanie składowych głównych w diagnozowaniu maszyn, Diagnostyka, Vol. 30 (1), str. 207÷210, 2004 więcej informacji

Jasiński M., Mączak J., Radkowski S., Badanie wpływu korekcji i dokładności wykonania zębów na hałaśliwość przekładni zębatej, Napędy i sterowanie, nr 3 (11), str. 6÷10, 2000 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zawisza M, Wykorzystanie wibroakustycznych sygnałów pasmowych w diagnozowaniu uszkodzeń kół zębatych, XXVIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Problemy Decyzyjne w Inżynierii Niezawodności, Szczyrk, str. 99÷107, 2000 więcej informacji 

Copyright © 2008