Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

Szulim P., Mączak J., Rokicki K., Lubikowski K., APPLICATION OF LOW-COST MAGNETIC FIELD AND ACCELERATION SENSORS IN DIAGNOSTICS OF LARGE-SIZE STRUCTURES, Diagnostyka, 4(14), 2013, pp 43 - 50, 2013 więcej informacji

J. Mączak, Local meshing plane analysis as a source of information about the gear quality, Mechanical Systems and Signal Processing. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.09.012, 2013 więcej informacji

J. Mączak, A Structural Health Monitoring System Based on an Analysis of Changes in the Static, Dynamic and Magnetic Properties of the Structure, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 86, 2012. doi:10.4203/ccp.99.86, 2012 więcej informacji

A. Gałęzia, S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, J. Seńko, Distributed System for Monitoring of the Large Scale Infrastructure Structures Based on Analysis of Changes of its Static and Dynamic Properties, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 106–118, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.518.106, 2012 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, Early Failure Detection in Large Scale Civil Engineering Structures, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 87, 2012. doi:10.4203/ccp.99.87, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, The Active Magnetorheological Support as an Element of Damping of Vibrations Transferred from the Ground to Large-Scale Structure Supports, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 350–357, 2012 więcej informacji

P. Szulim, K. Lubikowski, J. Mączak, K. Rokicki, Zastosowanie niskobudżetowych czujników pola magnetycznego w diagnostyce konstrukcji wielkogabarytowych, Zeszyty Naukowe IP, No. 3(89), 2012, pp. 135-146, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową, III Międzynarodowa Konferencja “Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”, 2011 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 4(85), str. 5-12, 2011 więcej informacji

J. Mączak, Application of the local meshing plane in detecting assembly and manufacturing errors of gears, Diagnostyka, Nr 4(60)/2011, str. 47÷52, 2011 więcej informacji

Gontarz S., Mączak J., Radkowski S., Comparative testing of strain gauge and magnetic field measurements of steel structures, Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 124-125, 2011 więcej informacji

S. Radkowski, S. Gontarz, J. Mączak, Comparative testing of strain gauges and magnetic field measurements of steel structures, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 57÷72, 2011 więcej informacji

S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, M. Witoś, Distributed system for monitoring the large scale infrastructure structures based on changes analysis of its static and dynamic properties, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 14-16.11.2011, 2011 więcej informacji

M. Kujawińska, S. Radkowski, G. Dymny, S. Gontarz, K. Malowany, J. Mączak, Experimental comparative testing of Digital Image Correlation technique with strain gauge and magnetic field measurements of steel structures, The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK, pp. 45 + CD, 2011 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, The active magnetorheological support as an element of damping of vibrations transferred from the ground to large-scale structure supports, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 2011 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, The role of monitoring systems in proactive maintenance of large scale steel structures, The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK, pp. 51 + CD, 2011 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001, 2011 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, An approach to the low-amplitude fatigue testing, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 103-106., 2010 więcej informacji

J. Mańkowski, J. Jachimowicz, J. Osiński, Selected Problems Concerning The Analysis Of Thin-Walled Structures With The Use Of Finite Element Method, Europen Science Society of Powertrain and Transport Publication, 2008 więcej informacji

J. Mączak, Structure of distributed diagnostic systems as a function of particular diagnostic task, 20th International Congress “Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management” (COMADEM 2007), 13-15.07.2007r. Faro, Portugalia, str. 171-178, 2007 więcej informacji

J. Mańkowski, J. Jachimowicz, J. Osiński, Wybrane problemy analizy konstrukcji cienkościennych z zastosowaniem MES, WWW, 2007 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Wybrane problemy budowy autonomicznych układów diagnostycznych, XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 6-11.03.2006, str. 70, 2006 więcej informacji

J. Mączak, A. Roszczewski, Autonomiczny układ diagnostyczny identyfikacji zagrożeń i minimalizacji ryzyka w układach technicznych., Diagnostyka nr 36/2005, str. 45-52, 2005 więcej informacji

J. Mączak, Miara informacji Kulbacka w wykrywaniu efektów niestacjonarnych w układach mechanicznych, Akademia Techniczni-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Zeszyty Naukowe nr 5 – Budowa i Eksploatacja Maszyn, zeszyt 8, tom II, str. 71-76, 2003 więcej informacji

J. Mańkowski, J. Osiński, A. Żabicki, Modelowanie właściwości lepko-sprężystych elementów tłumiących, PO, 2001 więcej informacji

J. Mańkowski, J. Osiński, A. Żabicki, Szczególny przypadek rozprzęgania drgań parametrycznych, WPW, 2001 więcej informacji

Pękalak M., Radkowski S., Gumowe elementy sprężyste., Seria Monografie PKM, PWN, 1989 więcej informacji 

Copyright © 2008