Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

J. Dybała, A. Gałęzia, A Novel Method of Gearbox Health Vibration Monitoring Using Empirical Mode Decomposition, in: G. Dalpiaz et al. (Eds.), Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations, Proceedings of CMMNO2013, pp. 225÷234, Springer-Verlag, ISBN: 978-3-642-39347-1, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39348-8_19, 2014 więcej informacji

Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., Wikary M., ANALYSIS OF POSSIBILITY OF USE PELTIER MODULES IN TASK OF ENERGY SCAVENGING, Key Engineering Materials, Vol. 588 (2014), pp 1-11, © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.588.1, 2014 więcej informacji

J. Dybała, R. Zimroz, Empirical Mode Decomposition of vibration signal for detection of local disturbances in planetary gearbox used in heavy machinery system, Key Engineering Materials, vol. 588, pp. 109÷116, http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.588.109, 2014 więcej informacji

J. Dybała, R. Zimroz, Rolling bearing diagnosing method based on Empirical Mode Decomposition of machine vibration signal, Applied Acoustics, vol. 77, pp. 195÷203, http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2013.09.001, 2014 więcej informacji

J. Dybała, S. Radkowski, Reduction of Doppler effect for the needs of wayside condition monitoring system of railway vehicles, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 38, issue 1, pp. 125÷136, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.03.003, 2013 więcej informacji

J. Dybała, Vibrodiagnostics of gearboxes using NBV-based classifier: A pattern recognition approach, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 38, issue 1, pp. 5÷22, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.08.021, 2013 więcej informacji

J. Dybała, R. Zimroz, Application of Empirical Mode Decomposition for impulsive signal extraction to detect bearing damage – industrial case study, in: T. Fakhfakh et al. (Eds.), Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations. Proceedings of the 2nd International Conference CMMNO2012, pp. 257÷266, Springer-Verlag, ISBN: 978-3-642-28767-1, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28768-8_27, 2012 więcej informacji

Jarosław Mańkowski, Paweł Ciężkowski, Modelowanie osłabienia materiału na przykładzie symulacji próby brazylijskiej, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 2012 więcej informacji

Jan Pliszko, Publikacja do testu z linkiem do źródła, Iskry, 2012 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., Piętak A., VIBRATION ENERGY HARVESTING IN THE TRANSPORTATION SYSTEM: A REVIEW, Diagnostyka, 4(64), 2012, pp 39 - 44, 2012 więcej informacji

Mączak J., Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K., Web platform for storing and sharing results of scientificexperiments, XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 11-14.2012r., 2012, 2012 więcej informacji

Ciężkowski P. , Buczyński A., Szymański R., Analiza kruszenia bloku pomiędzy stemplami współosiowymi przy różnym ich ustawieniu, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(81)/2010, s. 13-20, ISSN 1642-347X, 2010 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Krzysztof Szczurowski, Badanie wpływu zmiennych warunków otoczenia na odpowiedź dynamiczną konstrukcji z betonów sprężonych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 111÷118, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Bispectral Measures as the Indicators of Failure Stage Evolution Development, Proc. of 37th Solid Mechanics Conference „SOLMECH 2010”, Warsaw, Poland, pp. 90-91., 2010 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Concept of the distributed system for monitoring the large scale infrastructure objects, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r, str. 53-55, 2010 więcej informacji

Rokicki K., Mączak J., Concept of the mobile system based on ARM microcontrollers for machine monitoring, IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., 2010 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Diagnostic model based on hysteresis, IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., 2010 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Distributed diagnostic system based on programmable Can I/O hardware modules, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 119-120, 2010 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Jędrzej Mączak, Szymon Gontarz, Robert Gumiński, Distributed System For Monitoring The Large Scale Infrastructure Objects, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa, 8-10 września 2010, 2010 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Histereza jako podstawa modelu diagnostycznego, XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN – Wisła 2010r., 2010 więcej informacji

Gałęzia A., Mączak J., Radkowski s., Szczurowski K., Investigation of the influence of the support conditions on the wave propagation in prestressed concrete beam, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 92-94, 2010 więcej informacji

Buczyński A., Ciężkowski P., Mechanizmy zniszczenia w modelowych procesach kruszenia materiałów skalnych, Wydawca Jerzy Bajkowski, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Warszawska, s. 36- 42, ISBN 83-89703-53-8, Warszawa 2010, 2010 więcej informacji

Ciężkowski P., O przybliżonej metodzie określania kąta tarcia wewnętrznego materiałów kruchych, Wydawca Jerzy Bajkowski, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Warszawska, s. 14- 21, ISBN 83-89703-53-X, Warszawa 2010, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Jarosław SEŃKO, Krzysztof SZCZUROWSKI, Projekt rozproszonego systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały II seminarium Projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności”, Warszawa, 18.11.2010, str. 59÷64, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Robert GUMIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Przemysław SZULIM, Adam GAŁĘZIA, Redukcja drgań od podłoża z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, Białowieża, 21÷24.09.2010, str. 103., 2010 więcej informacji

Ciężkowski P. , Gumiński R., Rozkład normalny do opisu sił w płycie rozporowej kruszarki modelowej Blake'a, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(81)/2010, s. 21-31, ISSN 1642-347X, 2010 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, The influence of environmental conditions on vibroacoustic signal parameters generated by the prestressed concrete structures, Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, p.59, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Use of bispectral measures in the failure stage evolution development, Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, pp. 80-81, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Using of the specimen’s eigenfrequency in the high-cycle fatigue testing, XVIII Francusko-Polskie Seminarium Mechaniki, Warszawa 31 Maja 2010 r. (poster), 2010 więcej informacji

Ciężkowski P., Zagadnienie obciążania stemplami płaskimi ciał kruchych w warunkach przestrzennej deformacji, Wydawca Jerzy Bajkowski, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Warszawska, s. 22- 33, ISBN 83-89703-53-X, Warszawa 2010, 2010 więcej informacji

Ciężkowski Paweł, Zagadnienie określania podziałki w procesach kruszenia bloków układem stempli, Transport Przemysłowy i maszyny robocze, nr. 2(8)/2010, str. 49-52, ISSN 1899-5489., 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów, XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN – Wisła 2010r., str. 45, CD-ROM., 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 65÷72., 2010 więcej informacji

J. Dybała, Comparative analysis of Support Vector Machine and Nearest Boundary Vector classifier, Proceedings of the 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety (ICRMS’2009), Chengdu, China, 20÷24.07.2009, pp. 963÷965, ISBN: 978-1-4244-4903-3, e-ISBN: 978-1-4244-4905-7, http://dx.doi.org/10.1109/ICRMS.2009.5269976, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, COST ACTION 534, , 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Wojciech MANAJ, Krzysztof KURZYDŁOWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 202÷205., 2009 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Evaluation Copper Smelting Process in a Fluidized Bed Furnace Based on the Analysis of a Vibroacoustic Signal’s Envelope, Machine Dynamics Problems, Vol. 32, No4, 2008, str. 67÷77 (wydane w 2009 r.), 2009 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Evolution of the instantaneous distribution of energy density on a local meshing plane as the measure of gear failures, 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety, ChengDu, China, 20-24.07.2009, str. 951-957, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Examination of the impact of amplitude-modulated vibration on the course of a fatigue test (HCF), Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 35÷40, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI , Maciej ZAWISZA, Failure Oriented Diagnostic Models in Condition Monitoring, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 93÷98, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI , Maciej ZAWISZA, Failure oriented diagnostic models in diagnostics, Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring CM2009/MFPT2009 Dublin 2009, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Hidden Markov models in task of condition monitoring, Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring CM2009/MFPT2009 Dublin 2009, 2009 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Robert Gumiński, Impact of vibroacoustic diagnostics on certainty of reliability assessment, WCEAM 2009, 28 - 30 September 2009, Athens, Greece, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, Koncepcja rozproszonego system monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 45-50, 2009 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Local meshing plane as a source of diagnostic information, 8th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 15÷18.04.2009, 2009 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Local meshing plane as a source of diagnostic information for monitoring the evolution of gear faults, Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 32, 2009 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Lokalna płaszczyzna zazębienia jako źródło informacji diagnostycznej, XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Wisła, 2009, 2009 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, J. MĄCZAK, S. RADKOWSKI, Multipurpose Autonomous Transport Platform – a Survey, Armament and Technics of Land Forces 2009, Liptovský Mikuláš, 11-12.11.2009, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jarosław SEŃKO, Jan SZLAGOWSKI, Zbigniew ŻEBROWSKI, Pojekt Stanowiska do Badań systemu monitorowania Stanu Technicznego Konstrukcji, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 51-58, 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Shape of specimen impact on interaction between earth and eigenmagnetic fields during the tension test, Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 29 (CD-ROM)., 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Shape of specimen influence on the magnetoelastics effects during the tension test, 8th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 15÷18.04.2009., 2009 więcej informacji

J. Dybała, The Scientific Award from the Fourth Division of Technical Sciences of the Polish Academy of Sciences, , 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Use of Bayesian updating in procedures of proactive maintenance, Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring CM2009/MFPT2009 Dublin 2009, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral measures in the vibroacoustic diagnosis of gears, Proc. of 16th International Congress on Sound and Vibration (ICSV16), Kraków, 5÷9 July, Poland, str. 177, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox, Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 32, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of higher spectra analysis in the frequency-control system of the gigacycle fatigue testing, 8th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 15÷18.04.2009, str. 65÷67, 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of Hilbert-Huang transform of a vibroacoustic signal in the research related to the gigacycle fatigue process, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, str. 85÷92, 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Jin-Sheng DU, Use of passive magnetic method for stress assessment, Proceedings of ICRMS2009: International Conference on Reliability Maintainability and Safety Chengdu, China July 21-25, 2009, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the Contactless Measurement Method in the Frequency-Control System of the Gigacycle Fatigue Test, Proceedings of the Symposium Plasticity 2009, St Thomas, Virgin Islands, USA, 2009, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wielozadaniowa autonomiczna platform transportowa – przegląd rozwiązań, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 3(75), 2009, str. 27÷38, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, A certain method of hidden Markov model detection, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI, A method of stress distribution assessment in prestressed structures, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, A Signal Processing For The Purpose Of Byside Monitoring Station, V Międzynarodowa Konferencja „Tarcie 2008”, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, A signal processing for the purpose of byside monitoring station, XVI francusko-polskie Seminarium Mechaniki Warszawa 15 Maj 2008, 2008 więcej informacji

J. Dybała, Sz. Gontarz, S. Radkowski, Acoustic signal processing and analysis for the byside monitoring station, Proceedings of International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA2008), Leuven, Belgium, 15÷17.09.2008, vol. 1-8, pp. 2735÷2750, ISBN: 9789073802865, 2008 więcej informacji

YIAKOPOULOS C.T., GRYLLIAS K.C., ANTONIADIS I.A., Marcin JASIŃSKI, Application of cyclostationary analysis for fault trending of damaged gears, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Application of Markov models in Assessment of technical Stage of technical objects, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 73, 2008 więcej informacji

Ciężkowski P., Badania rozkładów sił kruszenia w przestrzeni roboczej kruszarki modelowej Blake'a, Przegląd Mechaniczny, nr. 2/2008, str. 26-30, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Byside monitoring station oriented signal processing methods & survey, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Jerzy KISILOWSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Distributed Diagnostic System in the task of monitoring copper mine ventilating station, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 96, 2008 więcej informacji

Dybała J., Gontarz Sz., Radkowski S., Doppler’s Effect As Diagnostic Information In The Acoustic Signal, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 67-77, 2008 więcej informacji

J. Mączak, Eksperymentalna weryfikacja metod usuwania zjawiska dopplera w systemach monitoringu stanu technicznego ruchomych obiektów, XXXI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Węgierska Górka, 01.03.÷06.03.2004 r., 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Maciej ZAWISZA, Failure oriented diagnostic models in diagnostic, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Investigation of eigen magnetic field during the tensil test, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 83, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Mechatroniczne stanowisko do zmęczeniowych badań gigacyklowych, Projektowanie Mechatroniczne zagadnienia wybrane, 2008, Kraków, str.71÷79, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, On a certain method of detection of early stages of defects of vehicle’s drive systems, Diagnostyka, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Proactive maintenance strategy – classical, or next generation approach, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Problem of proper choice of discretization and quantization in symbolic transformation of signals, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 509÷514, 2008 więcej informacji

Ciężkowski Paweł, Remarks on Definition of Tensile Strength of Brittle Materials, Machine Dynamics Problems, 2008, Vol. 32, No 3, str. 12-19, ISSN 0239-7730., 2008 więcej informacji

Robert Gumiński, Marcin Jasiński, Stanisław Radkowski, SMALL-SIZED TEST BED FOR DIAGNOSING THE GIGACYCLE FATIGUE PROCESSES, Diagnostyka 1(45)/ 2008, 2008 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, The concept of the distributed diagnostic system for structural health monitoring of critical elements of infrastructure objects, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 1059÷1063., 2008 więcej informacji

Grzegorz BORUTA, Marcin JASIŃSKI, The Multidimensional Diesel Engine Diagnosis Based on the Vibroacoustic signal spectrum analysis, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4, 2008, str. 63÷72, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Usage of symbolic analysis in condition monitoring, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008, str. 1, 2008 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Use of passive magnetic method for condition monitoring, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 543÷552, 2008 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Use Of The GPS Receivers For Data Synchronization In Distributed Signal Acquisition Systems, Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 79÷82, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the higher spectra and the Wigner’s analysis in the gigacycle fatigue testing, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 730÷743, 2008 więcej informacji

Grzegorz BORUTA, Marcin JASIŃSKI, Andrzej PIĘTAK, Use of the Principal Components Analysis in the diesel engine diagnostics based on the spectrum of the vibroacoustic signal, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008, str. 1÷2, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the small-sized mechatronic test bed in the fatigue testing, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 90, 2008 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski,, Using bayes networks in pre-posteriori analysis, VII SDST, 2008 więcej informacji

Dybała J., Gałęzia A., Mączak J., Verification Of Doppler Effect Removal Method for The Needs Of Pass-By Railway Condition Monitoring System, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 5-8, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Vibro-acoustic diagnostics of low energy stage of failures evolution, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008, str. 1, 2008 więcej informacji

Krzysztof SZCZUROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Jędrzej MĄCZAK, Vibroacoustic condition monitoring of prestressed structures, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 170, 2008 więcej informacji

Robert GUMIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Vibroacoustic Diagnostic Parameters as covariances in proportional hazard models, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 86, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Vibroacoustic monitoring of mechanical systems for proactive maintenance, Diagnostyka, Vol. 47, No. 3, 2008, str. 157÷164. (Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008), 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Wykorzystanie bezdotykowego układu pomiarowego w badaniach gigacyklowych, XXXV Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Węgierska Górka, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Wykorzystanie modeli diagnostycznych w detekcji niskoenergetycznych uszkodzeń, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Badania symulacyjne w technice samochodowej”, Susiec, 2008 więcej informacji

S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structures, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 161-163, 2007 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Application of the local plane concept in control diagnostics of gears, The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 647-656, 2007 więcej informacji

Mączak Jędrzej, Diagnostic system of copper mine ventilation station as an example of distributed diagnostic system, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 129-131, 2007 więcej informacji

J. Mączak, Diagnozowanie obiektów wielkogabarytowych – możliwości i perspektywy rozwoju, XXX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Węgierska Górka, 2007 więcej informacji

Szymon Gontarz, Peter Tse, Xiaojuan Wang, Enhanced eigenvector algorithm for recovering multiple sources of vibration signals in machine fault diagnosis, Mechanical Systems and Signal Processing, 2007 więcej informacji

M. ZAWISZA, S. RADKOWSKI, Failure oriented diagnostic models – survey, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 80-8., 2007 więcej informacji

J. Dybała, S. Radkowski, Geometrical method of selection of features of diagnostic signals, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 21, issue 2, pp. 761÷779, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.10.011, 2007 więcej informacji

S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Influence of wetness factor and mechanical failure factors on the process of vibroacoustic signal generation of prestressed structures, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 90-92, 2007 więcej informacji

S. RADKOWSKI, Nonlinearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures, The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 1625-1634, 2007 więcej informacji

Ciężkowski P, Zawada J., Buczyński A., Numeryczna symulacja obciążania bloku skalnego współosiowymi stemplami, Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 30 maja-2 czerwcza 2007, Dział Wydawnictwy i Poligrafi Politechniki Białostockiej., 2007 więcej informacji

Ciężkowski P, Zawada J., Buczyński A., O dokładności metody elementów skończonych w określaniu obciążeń granicznych i energii kruszenia, Przegląd Mechaniczny, nr. 4/07, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, On certain problems of adopting an a priori distribution in the process of bayesian updating, VI SDST, 2007 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Own magnetic field as a source of diagnostic information, ITEE Radom, 2007 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Own magnetic field as a source of diagnostic information, VI Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski Mikulasz 2007, 2007 więcej informacji

RADKOWSKI S., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., SZCZUROWSKI K., STRUCTURAL CONDITION EVALUATION OF PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES BASED ON ACOUSTIC AND VIBROACOUSTIC MONITORING, Diagnostyka Nr4(44)/2007 str. 105-112, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Teager-kaiser energy operator and hilbert transform approach to vibroacoustic signal demodulation, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 120-122, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use fisher information matrix in the evaluation of the failure rate function, VI SDST, 2007 więcej informacji

Dybała J., Gontarz S., Radkowski S., Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure, Second World Congress on Engineering Asset Management and Fourth International Conference on Condition Monitoring, Harrogate, UK, 11–14.06.2007, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of vibroacoustic diagnostics in technical state assessment: a bayesian approach, Journal of KONES, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Using of fractional fourier transform in detection of nonstationary disturbance, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 93-95, 2007 więcej informacji

RADKOWSKI S., SZCZUROWSKI K., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., Vibroacoustic monitoring, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structure, co-authors of chapter 5, COST 534 Action Final Report, ESF November 2007, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Wykorzystanie stacjonarnych stacjach monitoringu w wykrywaniu uszkodzeń pojazdów, Prace naukowe Wydziału Transportu PW, Zeszyt 63, str 61-69, 2007 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Wykorzystanie platformy LabView do detekcji składowych empirycznych, VI Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski Mikulasz 2007, 2007 więcej informacji

Radkowski Stanisław, Wykorzystanie stacji monitoringu w poprawie bezpieczeństwa technicznego w ruchu drogowym, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-Ekonomiczne i Techniczne Aspekty Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Rzeszów-Krasiczyn 27-30 maja 2007, str. 413-420, 2007 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Wykorzystanie transformaty Hilberta Huanga (HHT) w zadaniu detekcji i analizy efektu Dopplera, , 2007 więcej informacji

J. MĄCZAK, S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Wykorzystanie zjawiska modulacji amplitudowej w diagnostyce uszkodzeń struktur sprężonych., Problemy Niezawodności Systemów - XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2007, str. 349-358, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, A certain method of using diagnostic information for technical risk analysis, Journal of KONBiN, 2006 więcej informacji

Ciężkowski P., Analiza procesu obciążenia bloku płaskimi stemplami z zastosowaniem MES, materiały XIV Francusko-Polskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Wydawca Instytut Budowy Maszyn, Wydział SiMR, Warszawa, 2006 więcej informacji

Gontarz S., Tse P., Wang X., Blind Equalization based Eigenvector Algorithm for the Recovery of Mechanical Vibrations, , 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Diagnostyka a zmniejszenie niepewności oceny ryzyka technicznego, Materiały szkoły niezawodności Szczyrk, 2006 więcej informacji

Ciężkowski P., Metoda elementów skończonych a metoda charakterystyk (równań różniczkowych równowagi granicznej) w analizie obciążenia bloku płaskimi stemplami, Materiały XIV Francusko-Polskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Wydawca Instytut Budowy Maszyn, Wydział SiMR, Warszawa, 2006 więcej informacji

Jasiński M. (współautor rozdziału), Dybała J., Mączak J., Radkowski S. (redaktorzy), Metody diagnozowania powstawania uszkodzeń w Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Warszawa-Radom, 2006 więcej informacji

Ciężkowski P., Możliwość zastosowania MES w określaniu obciążeń granicznych (sił kruszenia) w procesach modelowych, MECHANIKA z.1-M/2006, str. 81-88, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, K. Szczurowski, O pewnej metodzie diagnozowania struktur sprężonych, XII KonferencjaNaukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki. VII Ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych. Kraków 28-29 wrzesień 2006, 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, O pewnej metodzie wykorzystania informacji aposteriorycznej w zadaniu zmniejszenia niepewności oszacowania ryzyka, X Międzynarodowe Sympozjum im. prof. Czesława Kanafojskiego Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych Płock, 2006 więcej informacji

JacekDybała, Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, The pattern recognition in analysis of vibroacoustic signal, , 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of vibroacoustic diagnosis in reducing the uncertainty of technical risk estimation, ICSV13, 2006 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Właściwości transformaty Hilberta - Huanga w uszkodzeniowo zorientowanej analizie sygnałów wibroakustycznych, , 2006 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Wybrane problemy budowy autonomicznych układów diagnostycznych, XXXIII Ogólnopolskie Seminarium DIAGNOSTYKA MASZYN, Węgierska Górka 06.03-11.03.2006. str 70, 2006 więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006 więcej informacji

Dybała J., Gontarz Sz., Zastosowanie metod ślepej separacji oraz geometrycznej selekcji cech w diagnozowaniu stanu obiektu, , 2006 więcej informacji

J. Mączak, A method of detecting of local disturbances in dynamic response of diagnosed machine element, International Conference on Condition Monitoring “CONDITION MONITORING ‘05”, King’s College 18th-21st July 2005,Cambridge, Wielka Brytania, 2005 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Analiza składowych głównych jako podstawa doboru diagnostycznego modelu empirycznego, Materiały IV Seminarium Degradacji Systemów Technicznych nt. „Analiza Ryzyka i Diagnostyka Procesów Degradacyjnych i Zmęczeniowych”. IPBM Warszawa , str. 29÷37., 2005 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Failure – oriented modification of vibroacoustic signal models, , 2005 więcej informacji

J. Mączak, M. Zawisza, Miary zmęczeniowego uszkodzenia kół zębatych, Diagnostyka nr 34/2005, str. 121-126, 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, O pewnej metodzie kształtowania podatności diagnostycznej na etapie projektowania, Materiały konferencyjne Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo, 2005 więcej informacji

Ciężkowski P., O weryfikacji niektórych modelowych procesów kruszenia, MECHANIKA z.1-M/2005, str. 113-123, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005 więcej informacji

Gałęzia A., Gontarz S., Redukcja efektu zjawiska Dopplera dla potrzeb stacjonarnego stanowiska diagnostycznego, , 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of Proportional Hazards Model in Risk Analysis in The Light of Global Approach Directives, Materiały konferencyjne TEHOSS, 2005 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Using of geometrical method of feature selection in time-frequency analysis of vibroacoustic signals, , 2005 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Wykorzystanie analizy składowych głównych w diagnostyce przekładni zębatych, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Węgierska Górka, str. 53 (CD-ROM)., 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wykorzystanie związków uszkodzenie - symptom - zadanie funkcjonalne w projektowaniu elementów układu napędowego, Diagnostyka Vol.33, 2005 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zastosowanie metody składowych głównych w badaniu przyczyn uszkodzeń, XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności „Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń”. Szczyrk, str. 180÷191., 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka, Diagnostyka Vol. 34, 2005 więcej informacji

J. Mączak, Zastosowanie wielowymiarowej transformaty Hilberta w diagnostyce maszyn, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 28.02-05.03.2005, str. 61, 2005 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Szczurowski K., Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie stanu naprężenia elementu sprężanego., , 2004 więcej informacji

J. Mączak, Badania zależności pomiędzy propagacją pęknięć zmęczeniowych w podstawie zęba a lokalnymi parametrami sygnału diagnostycznego, XXXI Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 1-6.03.2004, 2004 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S, Geometryczna metoda selekcji informacji diagnostycznej, , 2004 więcej informacji

Gałęzia A., Gontarz S., Metoda dynamicznego przepróbkowania sygnału jako sposób usunięcia dopplerowskich zaburzeń częstotliwości z sygnału akustycznego, , 2004 więcej informacji

J. Mączak, On a certain method of using local measures of fatigue-related damage of teeth in a toothed gear, 17th International Congress “Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management” (COMADEM 2004), Cambridge, UK, 2004 więcej informacji

J. Mączak, Wykorzystanie lokalnych zaburzeń SWA w diagnozowaniu zmęczeniowych uszkodzeń zębów przekładni zębatej, XXXII ZIMOWA SZKOŁA NIEZAWODNOŚCI, „Nadmiarowość w Inżynierii Niezawodności”. Szczyrk 2004, str. 231-242. Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN, 2004 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Wykorzystanie modeli symulacyjnych w autonomicznych układach diagnostycznych, 3rd International Congress of Technical Diagnostics “DIAGNOSTICS ‘2004”. Poznań 6-9.09,2004. Diagnostyka nr. 30, tom 2, str. 15-18, 2004 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Wykorzystanie sieci neuronowych CP w wibroakustycznej diagnostyce uszkodzeń przekładni zębatej, , 2004 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wojciech Sobczykiewicz, Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka, IV Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, 2004 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wojciech Sobczykiewicz, Zastosowanie proporcjonalnych modeli uszkodzeń w analizie niezawodności na przykładzie układu antropotechnicznego, Problemy Maszyn Roboczych z.23, 2004 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Dekompozycja obwiedni niestacjonarnego sygnału jako sposób diagnozowania stanu obiektu, X Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki WibroTech, Kraków 24-25.03.2003, s. 102-103, 2003 więcej informacji

Józef DROŹDZIEL, Jędrzej MACZAK, Examination of signal nonstationary phenomena related to quality of rail tracks and vehicle dynamic response, COMADEM 2003Proceedings of the 16th International Congress “CONDITION MONITORING AND DIAGNOSTIC ENGINEERING MANAGEMENT” (Comadem 2003), Vaxjo, Szwecja, s. 435-443, 2003 więcej informacji

J. Droździel, J. Mączak, S. Radkowski, Examination of the relationship between the condition of the track and dynamic response of the vehicle while relying on measurement signals, Machine Dynamics Problems. Vol. 27 No 2, 2003, str. 25-36, 2003 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Miara informacji Kulbacka w wykrywaniu efektów niestacjonarnych w układach mechanicznych, Akademia Techniczni-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Zeszyty Naukowe nr 5 – Budowa i Eksploatacja Maszyn, zeszyt 8, tom II, str. 71-76. 2003, 2003 więcej informacji

R. Filonik, J. Mączak, S. Radkowski, Modelowanie wpływu zmęczeniowego pęknięcia zęba na naprężenia w podstawie zęba, XI Polish-Ukrainian Conference on „CAD In Machinery Design – Implementation and Educational Problems”. IPBM-PW, czerwiec 2003, str. 19-25, 2003 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Signal Preparation for the Method of Principal Components, Machine Dynamics Problems, Vol. 27, no. 3, pp. 79÷92., 2003 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Wykorzystanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu czasowo-częstotliwościowych obrazów wczesnych faz uszkodzeń, , 2003 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wykrywanie lokalnych zaburzeń w sygnale na przykładzie pomiarów geometrycznych toru kolejowego, XXX Jubileuszowe Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN. Węgierska Górka 2003. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2003 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Algorytm wczesnego wykrywania zmęczeniowego uszkodzenia zębów w przekładni zębatej, XXIX Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN” . Węgierska Górka 04.03-09.03.2002 r., str.247-254, 2002 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Simulation and modeling of tooth low-energy failure in helical gearbox, Machine Dynamics Problems, 2002, Vol. 26, No 2/3, Warszawa. str. 89-104, 2002 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, Use of envelope contact factor in fatigue crack diagnosis of helical gears, Machine Dynamics Problems, 2002, Vol. 26, No 2/3, Warszawa. str. 115-122, 2002 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Maciej ZAWISZA, Wpływy rozwoju pęknięcia u podstawy zęba na poziom drgań i hałasu przekładni zębatej, Materiały VIII Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2002, 2002 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Analiza czynnikowa parametrów diagnostycznego modelu przekładni zębatej, XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 26.02.-03.03.2001r. Str.261-274, 2001 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Bispectrum as a Symptom of Damages in a Rolling Bearing Diagnostics., Machine Dynamics Problems, 2001, Vol. 25, no. 1, pp. 93÷107., 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Kształtowanie własności wibroakustycznych przekładni zębatych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej „Mechanika” nr 271/2001 z 69 str.219-226, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Modelowanie i symulacja wzrostu szczeliny u podstawy zęba jako zaburzenia sygnału wibroakustycznego przekładni zębatej, Materiały VII Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2001, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Modelowanie wibroakustycznych sygnałów zaburzonych zmęczeniowym uszkodzeniem zęba w przekładni zębatej, Problemy Eksploatacji, 2001, nr 3, s. 131--139, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Mikołaj SARRACH, Obwiednia sygnalu niestacjonarnego jako symptom rozwoju uszkodzenia, XXIX Zimowa Szkoła Niezawodności „KOMPUTEROWO WSPOMAGANA ANALIZA NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW”. Szczyrk 08-13.01.2001r. Str. 261-271, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Use of factorial simulation experiment in gearbox vibroacoustic diagnostics, 14th International Congress „Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management”, (COMADEM 2001), 04-06.09.2001r. Manchester. UK, str.857-864, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Maciek ZAWISZA, Badanie i modelowanie efektów pittingu w przekładni zębatej, Materiały VI Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2000; str. 97-104. (R 169 / 00 – 21), 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, D. Zawisławski, Badanie wpływu zmian właściwości warstwy wierzchniej zębnika na generowany sygnał wibroakustyczny, Przegląd Mechaniczny nr.11-12/2000 str.14-23, 2000 więcej informacji

Dąbrowski Z., Radkowski S., Wilk A., Dynamika przekładni zębatych, Badania i symulacja w projektowaniu esploatacyjnie zorientowanym, ITE, Radom 2000, 2000 więcej informacji

Zbigniew DĄBROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Andrzej Wilk (redaktorzy), Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym (współautor rozdziałów 3.2, 6, 7.4), ITE Warszawa-Katowice Radom 2000., 2000 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Frequency structure of nonstationary signals envelope as a diagnostic parameter, II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej "Diagnostyka 2000". Warszawa 19-22.09.2000. CD [p2_15.pdf]; vol. 2, str 176, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Korygowanie zębów w przekładni zębatej a poziom i struktura generowanego dźwięku, Przegląd Mechaniczny, nr 23÷24, str. 18÷27, 2000 więcej informacji

Zbigniew DĄBROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Jacek DZIURDŹ, Jacek DYBAŁA, Jędrzej MĄCZAK, Stefan TOMASZEK, Kształtowanie właściwości wibroakustycznych elementów i zespołów maszyn (uwagi metodyczne), Instytut Podstaw Budowy maszyn PW, Warszawa 2000, (ISBN 83-912190-4-6), 2000 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Sieci neuronowe jako narzędzie w zadaniu lokalizacji źródeł. Rozdzielenie splecionych sygnałów, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Podstaw Budowy Maszyn PW, Warszawa, ISBN 83-912190-4-6, 2000 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Symulacyjny model zaburzeń warunków przyporu w przekładni zębatej o zębach śrubowych, XXVII Ogólnopolskie Sympozjum "DIAGNOSTYKA MASZYN". Węgierska Górka 28.02.-04.03.2000r. Zeszyt 1/2000 str.91-96, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wpływ błędów wykonania i geometrii zazębienia na poziom drgań i hałasu przekładni zębatej, IV Szkoła Analizy Modalnej - konferencja „Napędy’99”, Szczyrk, str. 135÷144, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Diagnosing of misalignment errors in aircraft power transmission system, . 6th International Conference Aircraft and Helicopters’ Diagnostics „AIRDIAG’99”, 02-03.12.1999, ITWL Warszawa, 1999 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Jan Samsonowicz, Fast algorithm for calculating the Hausdorf dimensions, Machine Dynamics Problems 1999, vol.23, no.2, str.95-101, 1999 więcej informacji

Jan SAMSONOWICZ, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Zagadnienia wykorzystania modeli chaotycznych w diagnozowaniu maszyn, XVII Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 28.02-04.03.2000r. Zeszyt 2/1999 str.2/30-2/37, 1999 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Zastosowanie sieci neuronowych w wykrywaniu uszkodzeń w przekładni zębatej, , 1999 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Apparent Interface Method as a Way of Modelling the Meshing Process Disturbances, Machine Dynamics Problems, vol. 19, 1998, s. 95-108, 1998 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Failure Diagnosis with the Use of Neural Classifier, Wydawnictwo MeT, 1998 więcej informacji

J. Mączak, Wykorzystanie zjawiska modulacji sygnału wibroakustycznego w diagnozowaniu przekładni o zębach śrubowych, Rozprawa doktorska. Wydział SiMR PW, 1998 więcej informacji

Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Zastosowanie filtracji tercjowej sygnału wibroakustycznego w wykrywaniu błędów montażu przekładni zębatej, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 11-12/98 str.20-26, 1998 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Zastosowanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu uszkodzeń, , 1996 więcej informacji

Cichocki A., Dybała J., Radkowski S., Application of Multilayer Neural Networks for Detection of Faults in Traction Power Unit, , 1995 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Low - Energy Components of Vibroacoustic Signal as the Basis for Diagnosis of Defect Formation, Machine Dynamic Problems, 1995 więcej informacji

S. RADKOWSKI, Inżynieria bezpieczeństwa – możliwości kształcenia na poziomie uniwersyteckim, , więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Magnetic methods in diagnosis of machines and infrastructural objects – a survey, , więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją W.Cholewy, K.T.Kosmowskiego, S.Radkowskiego, Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej, , więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Robert GUMIŃSKI, SPECTRUM WIDTH FACTOR AS A DIAGNOSTIC PARAMETER DETERMINING THE DEGREE OF DAMAGE OF TOOTH SURFACE, , więcej informacji

Radkowski S., Dybała J., Gontarz S., The pattern recognition in analysis of vibroacoustic signal, , więcej informacji

Radkowski Stanisław, Use of vibroacoustical signal in detection early stages of failures, , więcej informacji 

Copyright © 2008