Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
zaprasza na II Międzynarodową Konferencję
„Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”

która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2009 r. w Warszawie na Wydziale Samochodów
i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w gmachu Samochodów i Ciagników
przy ul. Narbutta 84, sala 3.11

Komitet Naukowy Konferencji

prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz OLSZEWSKI – przewodniczacy
dr inż. Michał BARTYŚ
dr Włodzimierz BRAMOWICZ
mgr inż. Ryszard COTA
mgr inż. Cezary DROSZCZ
dr inż. Mirosław GIDLEWSKI
dr Stefan GÓRALCZYK
prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław GRZESIKIEWICZ
mgr inż. Ryszard KĘDZIA
prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław KRUCZYŃSKI
prof. dr hab. inż. Zbigniew LOZIA
prof. nzw. dr hab. inż. Sławomir LUFT
dr inż. Andrzej MUSZYŃSKI
mgr inż. Jan NOWAK
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK
mgr inż. Ryszard RACZYŃSKI
prof. dr hab. inż. Stanisław RADKOWSKI
Rajesh K. SING
prof. zw. dr hab. inż. Jan SZLAGOWSKI
prof. dr hab. Andrzej TYLIKOWSKI
dr inż. Andrzej WOJCIECHOWSKI
mgr inż. Emil WOLSKI
dr inż. Zbigniew ŻEBROWSKI
mgr inż. Adam ŻURAWSKI

Komitet Organizacyjny Konferencji

prof. dr hab. inż. Stanisław RADKOWSKI – przewodniczacy
dr inż. Jacek DYBAŁA – sekretarz
dr inż. Michał BARTYŚ
dr inż. Wiktor DANILCZYK
mgr Piotr PAJESTKA
mgr inż. Krzysztof SZCZUROWSKI
dr inż. Zbigniew ŻEBROWSKI

Opis konferencji

Międzynarodowa Konferencja „Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych” jest
kontynuacją Międzynarodowego Sympozjum „Mechatronika samochodowa – problemy edukacji”
zorganizowanego przez Wydział SiMR PW w dniu 7 kwietnia 2006 i poświęconego szeroko
rozumianej problematyce nauczania zawodowego mechatroniki samochodowej.
Współczesny pojazd, będąc produktem powszechnego użycia, generujacym znaczne koszty
użytkowania (bezpośrednie i pośrednie: skażenie środowiska, zagrożenie zdrowia i życia)
angażuje znaczący potencjał społeczno-gospodarczy. Jest także wyznacznikiem postępu
cywilizacyjnego. Pojazdy staja sie złożonymi systemami, wzajemnie przenikających się
zamkniętych układów automatycznej regulacji, bardzo zróżnicowanych parametrów
optymalizujących pracę silnika, systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdu, oraz
systemów komfortu jego użytkowania. Jest także produktem mechanicznym, elektronicznym i
informatycznym jednocześnie, z minimum 10 letnią perspektywą eksploatacji w pogarszającym
się stanie sprawności technicznej. Obsługa i naprawa tak złożonego obiektu, jakim staje się
współczesny samochód, niesie za sobą nowe wyzwania diagnostyczne oraz edukacyjne.

Konferencja została podzielona na trzy czesci:

 • część pierwsza, w której wygłoszone będą przez pracowników czołowych osrodków
  naukowych referaty zamawiane dotyczące istotnych problemów budowy i eksploatacji
  nowoczesnych systemów mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych na przykładzie
  wielozadaniowej autonomicznej platformy transportowej;
 • część druga, obejmująca prezentacje wybranych firm i ich propozycji naukowo-edukacyjnych
  w zakresie systemów mechatronicznych;
 • część trzecia, w której poruszone zostaną problemy kształcenia w zakresie techniki
  samochodowej i systemów mechatronicznych na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym.

Plan konferencji (10:00 ÷ 15:20)

Rozpoczęcie Konferencji
10:00 Otwarcie Konferencji

Sesja pierwsza (10:10 ÷ 11:40)
10:10 dr inż. Zbigniew NITA, dr inż. Janusz EWERTOWSKI „Autonomiczne i sterowane pojazdy pola walki”
10:30 prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK, mgr Maciej MIKULSKI „Autonomiczne systemy nawigacji pojazdów bezzałogowych”
10:50 prof. nzw. dr hab. inż. Leon SWĘDROWSKI „Propozycja układu sterowania napędem platformy czterokołowej”
11:10 prof. dr hab. inż. Stanisław RADKOWSKI „Układy jezdne wielozadaniowych platform transportowych”
11:30 Podsumowanie sesji

Przerwa (11:40 ÷ 12:00)

Sesja druga (12:00 ÷ 13:20)
12:00 G.U.N.T. Gerätebau GmbH
12:20 National Instruments
12:40 Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o.
13:00 Brüel & Kjaer

Przerwa (13:20 ÷ 14:00)

Sesja trzecia (14:00 ÷ 15:10)
14:00 mgr inż. Ryszard RACZYŃSKI „Problemy kształcenia z zakresu techniki samochodowej na poziomie
ponadgimnazjalnym”
14:20 mgr inż. Sławomir KASPRZAK „Problemy kształcenia z zakresu mechatroniki na poziomie
ponadgimnazjalnym”
14:40 Dariusz KNAPEK, EC Test Systems Sp. z o.o. „AMESim – modelowanie mechatroniczne”
15:00 Podsumowanie sesji

Zakończenie Konferencji
15:10 Podsumowanie i zamkniecie Konferencji

  Szcegółowe informacje (.doc)

  Szcegółowe informacje (.pdf) 

Copyright © 2008